• IMD väst AB

Miljö & kvalitetspolicy

IMD väst skall i sin dagliga verksamhet verka för största möjliga miljöhänsyn. IMD väst skall också kontinuerligt utvärdera kvalitén i verksamheten genom intervjuer med kunderna om deras syn på företagets tjänster. IMD väst skall upprätta årliga handlingsplaner för att ständigt förbättra och utveckla det egna miljö- och kvalitetsarbetet.