• IMD väst AB

IMD innebär att varje hushålls energianvändning i en fastighet eller ett bostadsområde mäts och debiteras individuellt. Det kan gälla el, värme och vatten.

Syftet är att de boende ska betala för den energi de förbrukar och få en mer rättvis debitering. Varje lägenhet kan också påverka sin resursanvändning och därmed sina kostnader.
Resultatet blir ofta: cirka 40% lägre energikostnaderoch minskad klimatpåverkan för hela bostadsrättföreningen eller fastigheten.
Alla vill göra av med mindre energi i fastigheterna!

De flesta fastigheter hanteras styrning och mätning av el, värme och vatten separerat och genom olika system. När funktionerna inte samverkar med varandra blir styrning och avläsning av förbrukning ineffektiv och kostnaderna blir onödigt höga.

Vi har lösningen! En plattform och effektiva lösningar

Home Solutions erbjuder ett flertal tjänster som förenklar och effektiviserar driften av hyresfastigheter och bostadsrätter. Tekniken hanteras via en dator, som vi kallar plattform. Individuell Mätning och Debitering (IMD), styr och regler, larm, lokalbokning samt kommunikation mellan boende och fastighetsägare är exempel på funktioner som kan kopplas till plattformen. Ni bestämmer ordning och takt. Inga licenskostnader tillkommer. Inga dyra centrala system behövs.

Energiförbrukningen presenteras direkt på hyres-/avgiftsavin och finns även tillgänglig via en säker webbportal. Med kunskap om den egna energiförbrukningen minskar överförbrukningen och normalt sänks de boendes energianvändning och kostnader med 20-40%.

För fastighetsägaren innebär det effektivare förvaltning, lägre kostnader, attraktivare bostäder och bättre miljö. De boende får ökad valfrihet, ett rättvisare boende, trygghet och möjlighet att påverka sina kostnader.

Vad lägre energiförbrukning innebär i form av minskad klimatpåverkan behöver vi nog inte ens nämna.

Vi hjälper till med kravställning, projektering, kontroll mm.

Hur mycket kan vi hjälpa er med att spara åt er ?

Vi arbetar systematisk genom att på plats sätta oss in i aktuella förhållanden och utifrån kundens önskemål utarbetar vi sedan ett lämplig koncept. Tillsamman med en tydlig offert.

referens knappbild