• IMD väst AB

Återförsäljare Home Solution

Vi på IMDväst har ett nära samarbete och representerar Home Solutions, Sveriges i särklass största leverantör av system för IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el, vatten och värme med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttan som kunder.

Home Solutions har i dag ca 40 000 lägenheter uppkopplade i det system som Vattenfall tillsamman med HSB ursprungligen utvecklade. Bara HSB har i sina föreningar sparat el för över 100 miljoner kronor sedan start samtidigt som de minskat sin miljöpåverkan.

HS mbus radio nyhet