• IMD väst AB

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att marknadsföra och sälja främst utrustning för att mäta energi för att i bostadssektorn kunna fördela kostnaderna på ett mer rättvist sätt.  Vår primära målgrupp är företag och fastighetsägare i Västsverige.

Historik och framtid
Företaget grundades hösten 2013 och är ett dotterbolag till www.memab.com och företräder främst Home solutions som är ledande i Sverige inom IMD.

referens knappbild
spara knappbild